Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106182016Kent Coğrafyası AraştırmalarıSeçmeli245
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Çağdaş kent coğrafyası araştırmalarında yeni yaklaşımlar ve gelişen araştırma teknikleri hakkında bilgiler vermek ve yakın çevreden seçilen örnek alanlarda, uygulamalı kentsel çevre analizi çalışmaları yapmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Arife KARADAĞ
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Değişen kent coğrafyası yaklaşımları ve gündemdeki konular • Kentsel Yapı Analiz Yöntemleri : Veri Toplama-Sınıflandırma-Değerlendirme, Alan Araştırması, İstatistik Analizler • Kentlerin Sosyo-Ekonomik Yapı ve Analizi • Kent araştırmalarında ekolojik yaklaşım : Kentsel Çevre Analizi • İzmir Metropolitan Alanında Örnek Uygulama Çalışmaları (Gecekondu, kentiçi ulaşım, kentsel siteleşme, kent-sanayi ilişkisi, kent ekolojisi, kent turizmi, kent içi yeşil-sulak alan çalışması vb)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
CLOUT Hugh, 1994, Europe’s Cities in the Late Twentieth Century, Netherlands Geographical Studies, Amsterdam. ROBSON B. T., 1969, Urban Analysis, Cambridge Unıversity Press, Cambridge. HALL Tim, 1998, Urban Geography, Routledge Publ., London. PACIONE, W., 2002, Urban Geography, Routledge Publ., London. HAMM Bernd- MUTTAGI Pandurang, 1998, Sustainable Development and the Future of Cities, Intermediate Technology Publ., Centre for European Studies, London. SOJA Edward W., 2000, Postmetropolis – Critical Studies of Cities and Regions, Blackwell Publ., Oxford. Carter Harold, 1988, The Study of Urban Geography, Arnold Publ., London-Newyork.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr