Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106222016Dünya'da Koruma Statüleri ve Korunan AlanlarSeçmeli245
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; dünyada ve Türkiye’de doğal coğrafi mekanlar ve kültürün korunması ile ilgili koruma statülerini tanıtmak, korunan alanların coğrafi dağılışını vermek ve korunan alan-turizm ilişkisini kurmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Füsun Baykal
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Koruma, korumacılık kavramlarının açıklanması Uluslararası koruma statülerinin tarihsel gelişimi, bugünkü durumu ve sınıflandırılması Dünyada çeşitli ülkelerde koruma statüleri Dünya kültürel ve doğal koruma alanlarının coğrafi dağılışı Korunan alanlar-turizm ilişkisi Türkiye’de koruma statüleri, doğal ve kültürel koruma alanları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitapları: Çetinkaya, G., 2003. “Doğa koruma alanları ve biosfer rezerv”. Kırsal Çevre Yıllığı 2003. Demirsoy, A., 2000. “Doğal hayatın korunması ve sürdürülebilir yönetimi”. IV. Çevre Şurası Bildiriler Kitabı. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, 1991. Ortak Geleceğimiz. TÇSV yayını. Ankara. Tırıl, A., 2000. “Doğa koruma düşüncesinin gelişimi, Milli Parklar ve çevrecilik”. Yayınlanmamış doktora semineri. Yardımcı Kaynaklar: Çevre Bak., 1998. “Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme”. Türkiye’nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Sözleşmeler. Ankara. Resmi Gazete, 1989. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliği. Resmi Gazete, 2003. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi. Agnoletti, M. (ed), 2006. The Conservations of Cultural Landscapes. Cab International. 267 p. Aubertin C., Rodary, E., 2008. Aires Protégés, Espaces Durable. IRD Editions. p.246. Verrier, A.L. (ed.), 2005. Géographie, Territoires, Réseaux et Dévéloppement Durable. Educagri Editions. p.376
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr