Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106262016Turizm Planlaması ve CoğrafyaSeçmeli245
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; turizm planlaması içinde coğrafyanın yerini ve önemini ortaya koymaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Füsun Baykal
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Turizm planlaması ve türleri Turizm planlamasında aşamalar ve turizm potansiyelini saptamanın önemi Turizm potansiyelini saptamada coğrafya biliminin yeri Turizm planlamasının coğrafi çevre için önemi Mekana bağlı turizm planlaması-coğrafya ilişkisi Dünyadan ve Türkiye’den turizm planlamalarına örnekler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitapları: Doğanay, H., 2001. Türkiye Turizm Coğrafyası, Konya. Doğaner, S., 2001. Türkiye Turizm Coğrafyası, İstanbul. Gunn, C., l993. Tourism Planning, Taylor& Françis Publish. New-Jersey. Giotart, J.P., 1990. Géographie du Tourisme. Sorbonne Universty Pres. İçöz, O., 2005. Turizm Planlaması. Detay Yayıncılık. Ankara. Köksal, A., 1994. Türkiye Turizm Coğrafyası, Ankara. Olalı, H.,1990. Turizm Politikası ve Planlaması. İ.Ü.İşletme Fak.Yay., no: 228. Özgüç, N., 1998. Turizm Coğrafyası, İstanbul. Soykan, F., 2001. “Turizm Coğrafyası ve Turizm Planlaması” Ege Coğrafya Derg. (11), s.11-15. Soykan, F., 2003. “Coğrafi çevrenin korunmasında turizm potansiyelini saptamanın önemi”. Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, 16-18 Nisan 2003, İzmir. Bildiriler Kitabı s.17-24. TEKELİ, H., 2001. Turizm Pazarlaması ve Planlaması. Detay Yayıncılık. Ankara. Yardımcı Kaynaklar: Altınparmak, M., 2002. “Turizm çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir turizm ve planlama”, II. Turizm Şurası bildirileri, Turizm Bak. Yay., s.275-277. Batman,O. ve Cömert, T., 2002. Türk turizm planlamasında yaşanan kronik uygulama sorunları”, II. Turizm Şurası Bildirileri, Turizm Bak. Yay., s.125-141.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr