Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106282016Kırsal KalkınmaSeçmeli245
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; kırsal kalkınmanın önemini, kırsal kalkınma ile coğrafi koşullar arasındaki ilişkileri, kırsal ve kentsel kültür ile ekonomik etkinlikler arasındaki ilişkileri, kalkınma yaklaşımlarını, dünyadan ve Türkiye’den başarı örneklerini ortaya koymaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Füsun Baykal
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kırsal kalkınmanın tanımı ve kavramsal çerçevesi Kırsal kültür-kentsel kültür ilişkilerinin kalkınma boyutu (kültürel yayılma ve bütünleşme, kırsal kültürel peyzajlar). Kırsal kalkınmaya gereksinim duyulmasının nedenleri Kırsal kalkınmanın başarı anahtarları Kırsal kalkınma yaklaşımları, modelleri ve araçları (politikalar, planlar, projeler, uygulamalar). Kırsal kalkınmada yenilikler (tarım, sanayi, ticaret, ulaştırma, madencilik, turizm vd) Türkiye IX. Kalkınma Planı’nda kırsal kalkınma Türkiye Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013) Türkiye’de kırsal kalkınmanın bölgesel özellikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitapları: Doğanay, F., 2002. Türkiye’de Kırsal Yerleşim ve Geliştirilen Politikalar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başk., Ankara. Gürlük, S., 2003. Dünyada ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma, Bursa. 2004 Türkiye İktisat Kongresi (Bildiriler ve çalışma gruplarının raporları) IX. Kalkınma Planı, DPT, Ankara. DPT, 2006. IX. Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Politikaları Özel İhtisas Alt Komisyon Raporu. Türkiye Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013), DPT, Ankara. Sarıca, İ., 2001. “Türkiye’de bölgesel gelişme politikaları ve projeleri”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (1), s.154-204. Soykan, F., 2002. “Kırsal turizmin sosyo-ekonomik etkileri ve Türkiye”. Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, 25–27 Haziran 2002, Ilgaz Dağı-Kastamonu. Bildiriler Kitabı s. 154–159. Yardımcı Kaynaklar: Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2006. ODTÜ Mimarlık Fakültesi yay. Ayanoğlu, İ., 2008. Kırsal Kalkınma ve Türkiye İçin Bir Kırsal Kalkınma Modeli. Gazi Üniv. Sos. Bil. Ens.Yüksek Lisans Tezi. Moseley, M., 2003. Rural Development. Principles and Practice. Sage Publications Ltd London. 229 p. Singh, K., 2009. Rural Development. Principles, Policies and Management. Sage Publications Ltd India. 348 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr