Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106302016Türkiye'de Kentleşme ModelleriSeçmeli245
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Türkiye’de tarihsel süreç içinde kentleşme dinamiklerini ve kentleşme modellerini incelemek ve bölgesel farkları araştırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şevket IŞIK
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Türkiye’de Kentleşme Süreci • Farklı büyüklükteki kentlerin dağılışı ve nüfus artışları • Sanayi ve kentleşme • Turizm ve Kentleşme • Terör olayları, zorunlu göçler ve Kentleşme • Üniversiteler ve kentleşme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar: ÖZGÜR, E.M., Türkiye Nüfus Coğrafyası., 1998, Ankara. IŞIK, Ş., “1997 nüfus tespiti ve Türkiye nüfusu üzerine bazı yeni gözlemler”. 1999, Ege Coğrafya Dergisi Sayı 10. ÖZGÜR, E.M., “XXI. Yüzyılın başında Türkiye Nüfusu"., 2003, Ankara Univ. Coğrafî Bilimler Dergisi, Cilt l Sayı 1. 2009, 'Türkiye’de Eğitim Amaçlı Göçler'. Coğrafi Bilimler Dergisi. Cilt 7, Sayı 1. s. 27-37, Ankara. 2008, IŞIK, ŞEVKET, 'Türkiye'de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkisi'. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, s.157-179. İzmir. DİE Genel Nüfus sayımlan DİE Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri DİE Göç verileri IŞIK, Ş. 2005. 'Türkiye'de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri'. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, s. 57-72. İçduygu, A., – Sirkeci, İ., 1999. “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri”. 75 Yılda Köylerden Şehirlere.. Tarih Vakfı Yayınları, S. 249-268, İstanbul. Keleş, R., 1997. Kentleşme Politikası. İmge Kitabevi Yayınları. Ankara. Özoğuz, K., 1986. ”Türkiye’de Kent Nüfusunun Sayısal Gelişimi”. Hızlı Kentleşmenin Yarattığı Ekonomik Ve Sosyal Sorunlar. Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul. Peker, M., 1999. “Türkiye’de İç Göçün Değişen Yapısı”. 75 Yılda Köylerden Şehirlere.. Tarih Vakfı Yayınları, S. 295-304, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr