Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106302016Türkiye'de Kentleşme ModelleriSeçmeli245
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Türkiye’de tarihsel süreç içinde kentleşme dinamiklerini ve kentleşme modellerini incelemek ve bölgesel farkları araştırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şevket IŞIK
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye’de kentleşme sürecini nedenlerini kavrayabilme
2Temel verileri kullanarak, farklı kentleşme dinamiklerini belirleyebilme
3Kentleşme ile sanayi, turizm, toplumsal olaylar ve arasında ilişkiyi kavrayabilme
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Türkiye’de Kentleşme Süreci • Farklı büyüklükteki kentlerin dağılışı ve nüfus artışları • Sanayi ve kentleşme • Turizm ve Kentleşme • Terör olayları, zorunlu göçler ve Kentleşme • Üniversiteler ve kentleşme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Literatür araştırması
2Türkiye’de kentleşme süreci: 1950 öncesi dönem
31950 öncesi başlıca kentler ve nüfus artışları
4Türkiye’de kentleşme süreci: 1950 sonrası dönem
51950 sonrası dönemde kent büyüklükleri nüfus artışları I
61950 sonrası dönemde kent büyüklükleri nüfus artışları II
71950 sonrası kentleşmeye bölgesel yaklaşımlar
81950 sonrası kentleşmeye tipolojik yaklaşımlar
9Arasınav (Vize)
10Sanayileşme ve kentleşme
11Turistik kentleşme olgusu
12Zorunlu göçler ve terörün kentleşmedeki rolü
13Yeni bir kentleşme nedeni: Üniversiteler
14Üniversitelerin ekonomik etkileri
15Yeni kentleşme modelleri ve gelecekteki rolleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar: ÖZGÜR, E.M., Türkiye Nüfus Coğrafyası., 1998, Ankara. IŞIK, Ş., “1997 nüfus tespiti ve Türkiye nüfusu üzerine bazı yeni gözlemler”. 1999, Ege Coğrafya Dergisi Sayı 10. ÖZGÜR, E.M., “XXI. Yüzyılın başında Türkiye Nüfusu"., 2003, Ankara Univ. Coğrafî Bilimler Dergisi, Cilt l Sayı 1. 2009, 'Türkiye’de Eğitim Amaçlı Göçler'. Coğrafi Bilimler Dergisi. Cilt 7, Sayı 1. s. 27-37, Ankara. 2008, IŞIK, ŞEVKET, 'Türkiye'de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkisi'. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, s.157-179. İzmir. DİE Genel Nüfus sayımlan DİE Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri DİE Göç verileri IŞIK, Ş. 2005. 'Türkiye'de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri'. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, s. 57-72. İçduygu, A., – Sirkeci, İ., 1999. “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri”. 75 Yılda Köylerden Şehirlere.. Tarih Vakfı Yayınları, S. 249-268, İstanbul. Keleş, R., 1997. Kentleşme Politikası. İmge Kitabevi Yayınları. Ankara. Özoğuz, K., 1986. ”Türkiye’de Kent Nüfusunun Sayısal Gelişimi”. Hızlı Kentleşmenin Yarattığı Ekonomik Ve Sosyal Sorunlar. Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul. Peker, M., 1999. “Türkiye’de İç Göçün Değişen Yapısı”. 75 Yılda Köylerden Şehirlere.. Tarih Vakfı Yayınları, S. 295-304, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11515
Rapor Sunma155
Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8540
Okuma6530
Rapor12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)179
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
ÖÇ4     
ÖÇ5     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr