Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201045312015Anadolu Türk Mimarisinde Malzeme ve Teknik ISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu mimarisinde kullanılan, geleneksel yapı malzemelerinin tarihsel ve stlistik gelişimini anlamak; bu dönem mimari formlarını, stilistik ve analitik açıdan değerlendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Bozkurt ERSOY
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemi Mimarisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ALTUĞ, İ., Batı Anadolu XIV.yy Beylikler Mimarisinde yapım Teknikleri, Ankara,1999. BAKIRER, Ö. Selçuklu Öncesi ve Selçuklu Dönemi Anadolu Türk Mimarisi’nde Tuğla Kullanımı, Ankara, 1981. BATUR, A., “Osmanlı Camilerinde Almaşık Duvar Üzerine”, Anadolu Sanatı Araştırmaları, S. 2 (1970), s. 135-216. BAŞGELEN, N., Çağlar Boyunca Anadolu’da Duvar, İstanbul, 1993 NAUMANN, R., Eski Anadolu Uygarlığı, Ankara,1998. ÖGEL, S., Anadolu Selçukluları’nın Taş Tezyinatı, Ankara, 1987 ÖZBEK, Y., Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme, Ankara, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr