Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201045272015Batı Sanatı Araştırmaları (Barok-20.yy.) ISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı Barok dönemden 20. yüzyıla Avrupa sanatındaki temel sanat akımlarının araştırılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Semra DAŞÇI
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Avrupa sanatının, Barok dönemden (17.yy) başlayarak 20.yüzyıla uzanan süreci içinde resim, heykel ve mimari alanındaki eserleri, önceki ve sonraki dönemlerle olan bağlantıları da göz önüne alınarak incelenecek, bunların yanısıra edebiyat, müzik, felsefe gibi paralel alanlar üzerinde durularak, farklı alanların birbirleriyle ve görsel sanatlarla olan etkileşimi ele alınacaktır. Dönemin toplumsal, ekonomik ve tarihsel gelişiminin, sanat üzerindeki etkileri değerlendirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BENEVOLO, L.,Avrupa Tarihinde Kentler, Çev. Nur Nirven, New York 1978. FERGUSON, G.,Signs and Symbols in Christian Art, New York 1955. MARTINDALE, A.,Gothic Art, London 1993. MURRAY, P. and L.,Christian Art and Architecture, New York 1998. WÖLFFLIN, H.,Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Çev. Hayrullah Örs, İstanbul 1973.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr