Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201045292015Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular ISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu ders Klasik mitoloji konulu Avrupa resim sanatı örnekleri üzerine ileri seviyede araştırma yapılmasını amaçlar. Öğrenciler ders kapsamında bir konuya yönlendirilirek yazılı seminer araştırması hazırlar ve bu çalışmasını görsel malzeme eşiliğinde sunar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders yüzyıllar süresince Avrupa resmin sanatında mitolojik konulu resimlerin yapılmasına yönelik eğilimlerin belirlemesini kapsar. Ayrıca sanatsal tarzlar mitolojik konuları ele alışları bakımından karşılaştırılır. Ders kapsamında öğrenciler araştırma semineri hazırlarlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Roberto Carvalho de Magalhaes, Antik Çağ’dan Günümüze Sanatta Mitoloji, Çev. Y.D. Bengi, Alfa, İstanbul 2000. Suat Cebeci, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa, İstanbul 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr