Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201045502015Klasik Dönem Osmanlı Mimarisini Hazırlayan Nedenler IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin Erken dönem Osmanlı mimarisinin (14-15. yüzyıl) genel özelliklerini kavramalarını amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Şakir ÇAKMAK.
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Beylikler ve Erken Osmanlı döneminin mimari ve süsleme özellikleri; Erken Osmanlı dönemi yapı türleri, mimari unsurlar ve mimarlar; Beylikler ve Erken Osmanlı dönemi yapılarında tipoloji sorunu; Erken Osmanlı dönemi mimarisinde merkezi planlı ve tabhaneli camilerin gelişimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
E. Diez-O. Aslanapa, Türk Sanatı,İstanbul 1955. C. E.Arseven, Türk Sanatı, İstanbul 1984. D. Kuban, Anadolu-Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İst.1965. A. Altun, Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul 1988. A. Kızıltan, Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler, İstanbul 1958. S. Eyice, “Zaviyeler ve Zaviyeli Camiler”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, 21/1-4, İstanbul 1963. O. Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1988.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr