Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201045262015Türklerde Ölü Gömme Gelenekleri ve Mezar Mimarisi IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar Türklerde Ölü gömme geleneklerinin değişimi; mezar mimarisinin gelişimi ile plan ve süsleme özelliklerini öğrenmelerini; dönemin yapısal karakterini çözümleyerek kavramalarını amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard.Doç.Dr. Ertan Daş
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Anadolu öncesi Türk’lerde ölü gömme yöntemlerinin coğrafya ve inançlara göre değişimi, ölümün algılanışı ve törenler, İslamiyet’in kabulünden sonra geleneklerin gelişim ve değişim süreci, gelişim süreci içinde mezar tasarımı ve ölüm-yaşam algısının mekansal tasarıma etkisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-B. Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1991. 2-O. Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü, İstanbul 1993. 3-S. Mülayim, Değişimin Tanıkları, İstanbul 1999. 4-M. Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi I, II, III, İst. 2007. 5-E. Esin, Türk Sanatında İkonografik Motifler, İst. 2004. 6-J.P. Roux, Orta Asya, İst.2006. 7-J.-P., Roux, Eski ve Orta Çağda Altay Türklerinde Ölüm, İstanbul, 1999. 8- W. Barthold, “Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler” , Ankara, 2006. 9-C. Şener, Şamanizm, İstanbul, 2000, s.61.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ev Ödevi1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr