Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201046352015Anadolu Türk-Hamamları ISeçmeli235
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin Anadolu'da Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen hamamların kökeni, ısıtma sistemi, mekan dağılımı ve plan tipleri hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Şakir ÇAKMAK
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk hamamlarının kökeni, Türk hamamlarının Roma ve Bizans hamamlarıyla karşılaştırılması, Türk hamamların günlük yaşamdaki yeri, Türk hamamlarında mekan dağılımı, ısıtma sistemi ve su tesisatı, Türk hamamlarının tipolojisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
S. Eyice, “İznik’de Büyük Hamam ve Osmanlı Devri Hamamları Hakkında Bir Deneme”, Tarih Dergisi, XI (1960), İstanbul, s.112-114. Y. Önge, Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Ankara 1995. F. Çakmut, “Osmanlı’da Hamam Geleneği”, Hamam, Osmanlı’da Yıkanma Geleneği ve Berberlik Zanaatı, İstanbul 2006, s.29-40. C. Çakmak, Tire Hamamları, Ankara 2002. F. Yegül, Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma, İstanbul 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr