Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201046312015Bizans Kilise Mimarisinde Biçim ve İşlev ISeçmeli235
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bizans mimarisinde tercih edilen plan şemasının örnekler eşliğinde tanıtılması ve bu bağlamda yapılarda yer alan mekânların işlevsel özelliklerinin kavranması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Zeynep Mercangöz
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bizans Mimarisi’ndeki yapıların biçimsel ve işlevsel özelliklerinin gelişimi üzerinde durularak bu bağlamda çeşitli kilise örnekleriyle ayrıntılı olarak tanıtılması ve çağdaşlarıyla karşılaştırılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
H. Buchwald, From, Style and Meaning in Byzantine Church Architecture, USA, 1999. S. Eyice, Son Devir Bizans Mimarisi, İstanbul, 1980. J. W. E Hawkins – C. Mango, Additional Finds at Fenari İsa Cami, İstanbul, DOP 22, 1968. C. Foss – D. Winfild, Byzantine Fortifications, Pretoria, 1986 C. Mango, Byzantine Architecture, NewYork, 1974. C. Mango, Byzantine Brick American Journal of Archeology, Vol 54, No 1, NewYork. Y. Ötüken, Bizans Duvar Tekniğinde Tektonik ve Estetik Çözümler, Vakıflar Dergisi XXI, İstanbul, 1990 Ö. Özyiğit, Alaturka Kiremidin Oluşumu, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi V, İzmir, 1990. Z. Mercangöz, Batı Anadolu’daki Türk Yapılarının Duvar Tekniği ve Tuğla Süslemelerin Kaynağı Üzerine Düşünceler, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 1995, s.486 Z. Mercangöz, Bafa Gölü Kirserik’teki Manastır Kilisesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi V, İzmir, 1990. Z. Mercangöz, Batı Anadolu’da Geç Dönem Bizans Mimarisi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 1985. A.V. Millingen, Byzantine Churches in Costantinople, London, 1912. Müler–Wiener, V. , İstanbul’un Tarihsel Topografyası, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr