Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201046392015Bizans Tasvir Sanatında İçerik ISeçmeli235
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İkonografi, sanat tarihinin, sanat yapıtlarının biçimlerinin karşıtı olarak, konuları ve anlamlarıyla ilgilenen dalıdır. Bu ders kapsamında, Bizans tasvir sanatında imgelerin, öykülerin ve alegorilerin tanımlanmasına yönelik; ön ikonografik tanımlama, çözümleme ve ikonolojik yorumlama düzeylerinde örneklerle çalışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Lale Doğer
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Erken-Orta-Geç Bizans Dönemi görsel maddi kültür varlıkları üzerinden yapılan ikonoloji çalışmalarını tanımak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
D.T. Rice, The Art of Byzantium, London 1959. Byzantium ( Treasures of Byzantine Art and Culture ), Ed. By. David Bucton, London 1994. The Oxford Dictionary of Byzantium, New York 1991 The Glory of Byzantium, ed. C. Evans-William D. Wixom, New York, 1997 Everday Life in Byzantium, ed. Demetra Papanikola-Bakirtzis, Atina 2002. Byzantium Faith and Power (1261-1557), ed. H. C. Evans New York 2004. J.Lasus., The Early Christian and Byzantium World, London 1991 R. Milburn, Early Christian Art&Architecture, California 1988. M. Acara Eser, "Litürjide ve Günlük Kullanımda Maden Sanatı", 'Kalanlar' 12. ve 13. y.y.'da Türkiye'de Bizans, İstanbul 2007. M. Acara," Bizans Ortodoks Kiliselerinde Liturji ve Liturjik Eserler", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak. Dergisi, S.1., Ankara 1998. M. Acara, "Bizans Maden Sanatında Dini Törenlerde Kullanılan Litürjik Eserler", (Basılmamış Doktora Tezi), Hacetepe Üniversitesi, Ankara 1997. G. Köroğlu, "Haluk Perk Müzesi'ndeki Örnekleriyle Bizans'ta Ekmek Damgaları", Bizans Sevgi Gönül Sempozyumu, İstanbul 2008. Actes Du Xv Congres International D’Etudes Byzantines-I-II, Athens 1981 Becher, U., The Element Encyclopedia of Symbols, New York 1996 Cömert, B., Mitoloji ve İkonografi, Ankara 1980Howard, D-Berger, J., Encyclopedia of Themes and Subjects in Painting, London 1971. Wallter, c., Art and Rituel of the Byzantine Church, Great Britain 1982 Culture, Ideology Society, R. Samuel and G. Stedman Jones (eds),, London 1982.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr