Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201046262015Anadolu Türk Hamamları IISeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
İlk örnekleri Anadolu’nun Türkleşmesinden sonra görülmeye başlayan Türk hamamları soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve halvet hücreleri gibi mekanları ve ısıtma sistemleriyle Roma hamamları örnek alınarak inşa edilmiştir. Bu ders kapsamında sıcaklık mekanına göre sınıflandırılan Türk hamamları, mimari özellikleri açısından incelenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard.Doç.Dr. Şakir ÇAKMAK
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk hamamlarının mimari özellikleri Türk hamamlarının tipolojisi Anadolu Selçuklu hamamları Beylikler dönemi hamamları Osmanlı hamamları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
K.A. Aru, Türk Hamamları Etüdü, İstanbul 1949. S. Eyice, “İznik’de Büyük Hamam ve Osmanlı Devri Hamamları Hakkında Bir Deneme”, Tarih Dergisi, XI (1960), İstanbul, s. 99-120. Y. Önge, Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Ankara 1995. F. Yegül, Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma, İstanbul 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr