Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201046282015Osmanlı Medreseleri IISeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilere, Klasik Dönem Osmanlı mimarlığının 16. ve 17. yüzyıllarındaki mimari etkinliklerini; özellikle Mimar Sinan'ın 16. yüzyıla ait eserlerini ve onların 17. yüzyıl mimarisindeki etkilerini kavratmaya odaklanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ertan Daş
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Klasik Osmanlı Mimarisinin kökenleri Sinan'ın kimliği. Merkezi planlı yapıların gelişimi (Sinan'ın döneminden önce camiler ve medreseler) Merkezi planlı yapılar (Sinan'ın camileri ve medreseleri.) Sinan'dan önce Anadolu Türk Mimarisinde külliye gelişimi. Sinan’ın külliyeleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
R. Günay, Sinan The Architect and His Works, İstanbul 1998. Doğan Kuban, Sinan’ın Hayatı ve Selimiye, İstanbul, 1998. A. Kuran, Mimar Sinan, Istanbul, 1986. Oktay Aslanapa, "Mimar Sinan'ın Medreseleri", Vakıf Haftası Dergisi, 6 (1989): 201-212. Metin Sözen - Sami Güner, Sinan / Archıtect of Ages - Arts in The Age of Sinan, Ankara: Ministry of Cultur and Tourism, 1988. Metin Sözen vd., Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul: T. İş Bankası Kültür Yay., 1975.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr