Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201046462015Osmanlı Dönemi Kültür Ortamında Levantenler IISeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere Levanten sanatının üslupsal gelişimi ve üslup analizi konusunda bilgi kazandırmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Anadolu'nun modernleşmesinde önemli yapı taşlarından biri olan Levantenlerin ortaya koyduğu eserler gerek mimari gerekse el sanatları açısından irdelenecektir. Ders kapsamında, öğrencilere hem saha ve kütüphane hem de Levantenlerle sözlü tarih araştırmaları yaptırılarak konunun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Avrupalı mı Levanten mi?, (Yay. Haz. A.Yumul - F. Dikkaya) İstanbul 2006. Geçmişten Günümüze Levantenler (Levantines From the Past to the Present) (Yay. Haz. F.Yılmaz)/ İzmir 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr