Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201046422015Bizans Maden Sanatı IISeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bizans uygarlığında 9-15. yüzyıllar sürecinde üretilmiş ve kullanılmış maden eserlerin üslupsal karakterinden hareketle;doktora eğitimi düzeyinde ikonografik ve kronolojik çözümle beceresi kazanma, teknik bilgileri tanıma, mesleki terminolojiyi kullanabilme amaçlanır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Lale Doğer
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bizans uygarlığında ekonomik, sosyal, dinsel, estetik, işlevsel değerlerle üretilerek kullanılmış maden eserlerin Orta-Geç Bizans Dönemi örnekleri tanımlanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
D.T. Rice, The Art of Byzantium, London 1959. Byzantium ( Treasures of Byzantine Art and Culture ), Ed. By. David Bucton, London 1994. The Oxford Dictionary of Byzantium, New York 1991 The Glory of Byzantium, ed. C. Evans-William D. Wixom, New York, 1997 Everday Life in Byzantium, ed. Demetra Papanikola-Bakirtzis, Atina 2002. Byzantium Faith and Power (1261-1557), ed. H. C. Evans New York 2004. J.Lasus., The Early Christian and Byzantium World, London 1991 R. Milburn, Early Christian Art&Architecture, California 1988. S.Atasoy, "Bizans ve Osmanlı Devrinde Madenler", Sanat Tarihi Yıllığı, 1982. V.Bulgurlu, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki Bizans Kurşun Mühürleri, İstanbul 2007. M. Acara Eser, "Litürjide ve Günlük Kullanımda Maden Sanatı", 'Kalanlar' 12. ve 13. y.y.'da Türkiye'de Bizans, İstanbul 2007. M. Acara," Bizans Ortodoks Kiliselerinde Liturji ve Liturjik Eserler", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak. Dergisi, S.1., Ankara 1998. M. Acara, "Bizans Maden Sanatında Dini Törenlerde Kullanılan Litürjik Eserler", (Basılmamış Doktora Tezi), Hacetepe Üniversitesi, Ankara 1997. G. Köroğlu, "Haluk Perk Müzesi'ndeki Örnekleriyle Bizans'ta Ekmek Damgaları", Bizans Sevgi Gönül Sempozyumu, İstanbul 2008. M. Mango, Silver From Early Byzantıum, Baltimore 1986.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr