Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201255352016Geç Antik Dönem ve Jüstinyanus Dönemi MimarisiSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Hıristiyan dininin resmileştiği ve yayıldığı Roma İmparatorluk coğrafyasının tarihsel, sosyal ve kültürel alt yapısının incelenmesi ve bu dönemde inşa edilen mimari anıtların ayrıntıyla ele alınması amaçlanmıştır. İmparator Konstantinus dönemi sonrasında Hıristiyan dininin yeni hukuki statüsü ve ardından Justinianos Döneminde değişen mimari anıtlar
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Emine TOK
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Bu ders ile öğrenciler, Geç Antik Dönem ve Jüstinyanos Dönemini tarihsel, kültürel ve coğrafi sınırları içinde değerlendirerek, bu dönemlerde inşa edilmiş mimari eserleri yorumlayabileceklerdir. Bu dönem eserlerindeki Pagan etkiler ile diğer din ve kültürlerin etkileri ele alınacaktır. Hıristiyan dininin ilk ibadet yapıları (domus ecclesia, bazilikalar, martyria) ile Justinianos Dönemi yapılarının (Dini, sivil ve askeri yapılar) Roma İmparatorluk mimarisi ile olan ilişkileri ve farklılıkları değerlendirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
P. Brown, Geç Antik Çağda Roma ve Bizans Dünyası, (Çev.T.Kçar), İst.2000. R. Krautheimer, S. Ćurčić, Early Christian And Byzantine Architecture ,1992. B. Brenk, Spätantike und frühes christentum, 1977. J. Lowden, Early Christian and Byzantine Art, London, 1997. W. L. Macdonald, Early christian and Byzantine architecture, 1968. J. Lassus, The Early Christian and Byzantine world, 1966. J. Beckwith, Early Christian and Byzantine art, 1986.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr