Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201256332016Bizans , Selçuklu ve Beylikler Mimarisi İlişkileri ISeçmeli236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Derste, Bizans, Selçuklu ve Beylikler dönemlerinde Anadolu'da inşa edilmiş mimarlık anıtlarındaki benzerlikler, farklılıklar ele alınarak; aynı coğrafyada yaşayan toplulukların kültürel etkileşimlerinin, mimari üzerinde yansımaları ortaya konmaya çalışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Emine Tok
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Bu ders ile öğrenciler, Bizans, Selçuklu ve Beylikler Döneminin siyasi sınırlarını, Anadolu'da farklı dinlere mensup halklar arasındaki sosyal, ticari ve kültürel ilişkilerini, bu ilişkilerin komşu kültürlerin mimari eserlerine yansımalarını, etkileşimlerin görüldüğü yapı türlerini, Plan, malzeme ve teknik uygulamalar açısından benzerliklerini, usta-sanatçı ilişkilerini değerlendirebileceklerdir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Brand, Charles M., "The Turkish Element in Byzantium, Eleventh-Twelfth Centruies", Dumbarton Oaks Papers, S. 43 (1989), 1-25. Avcı, C. (2003). İslam Bizans İlişkileri. İstanbul. Cl. Cahen, «Notes pour l'histoire des Turcomans d'Asie Mineure au XIIIe siecle,» Journal Asiatique 239 (1951) 335-54. Vryonis, Speros, The Decline of Medieval Helenism in Asia Minor and the Process of Islâmization from Eleventh Through the Fifteenth Century, Berkeley 1971. Vryonis, Speros ,"Patterns of Population Movement in Byzantine Asia 1071-1261", XV. Congres International D' Etudes Byzantine, Rapports et Co-Rapports I. Histoire (Athens 1976), 3-19. Yusuf Ayönü, Selçuklular ve Bizans, Ankara: 2014. Cl. Cahen, Osmanlılardan önce Anadoluda Türkler (çev. Y. Moran), İstanbul 1979.Bakırer, Ö. (2002). "Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süreklilik ve Değişim", Türkler (Edt. H. C. Güzel, vd.),Ankara: C. 7: 828- 835. Eyice, S. (1959a). "İstanbul'da Abbasî Saraylarının Benzeri Olarak Yapılan Bir Bizans Sarayı, Bryas Sarayı", Belleten XXIII 89: 79- 111. Eyice, S. (1960). "Bizans- İslâm- Türk Sanat Münasebetleri", V. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 298- 302. S.Eyice, Son devir Bizans mimarisi: İstanbul'da Palaiologos'lar devri anıtları, İstanbul:1980. P. Wittek, Bizans Selçuklu Münasebetleri”, Ülkü Halk Evleri Dergisi, C.VIII, S.44, Ankara. ALTUĞ KOLAY, İ., Batı Anadolu14. yüzyıl Beylikler Mimarisinde Yapım Teknikleri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara,1999. Ersen A., Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri Ve Bizans Etkilerinin Niteliği, 1986.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr