Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201256342016Bizans , Selçuklu ve Beylikler Mimarisi İlişkileri IISeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Derste, Bizans, Beylikler ve Erken Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da inşa edilmiş mimarlık anıtlarındaki benzerlikler, farklılıklar ele alınarak; aynı coğrafyada yaşayan toplulukların kültürel etkileşimlerinin, mimari üzerinde yansımaları ortaya konmaya çalışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Emine TOK
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Bu ders ile öğrenciler, Bizans, Beylikler ve Erken Osmanlı Döneminin siyasi sınırlarını, Anadolu'da farklı dinlere mensup halklar arasındaki sosyal, ticari ve kültürel ilişkilerini, bu ilişkilerin komşu kültürlerin mimari eserlerine yansımalarını, etkileşimlerin görüldüğü yapı türlerini, plan, malzeme ve teknik uygulamalar açısından benzerliklerini, usta-sanatçı ilişkilerini değerlendirebileceklerdir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
F. Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, 2002. Ersen A., Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri Ve Bizans Etkilerinin Niteliği, 1986. S. Jr. Vryonis, The Byzantine legacy and Ottoman forms, DOP 23-24 (1969-1970) 253-308. S. Jr. Vryonis, Decline of medieval Hellenism in Asia Minor and the process of Islamization from the Elevenththrough the Fifteenth Century, Los Angeles 1971.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr