Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395052014Avrupa Tarihi ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Türkmen beyliklerinin tarihinin öğretilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. M. Akif Erdoğru
Öğrenme Çıktıları
113-14. Yüzyıl Arapça, Türkçe ve Farsça kroniklerin okutulması.
2
3
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Beyliği, Karamanoğulalrı beyliği, Eşrefoğulları, Eretna, Kadı Burhaneddin ve Ramazanoğulları ve Dulkadırlılar gibi Orta Anadolu’da kurulan beyliklerin tarihi anlatılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Osmanlı beyliğiGiriş-Tanışma
2KaramanoğullarıTeorik ders anlatımı
3KaramanoğullarıTeorik
4KaramanoğullarıTeorik
5RamazanoğullarıTeorik
6DulkadıroğullarıTeorik
7Vize
8DulkadıroğullarıTeorik
9EşrefoğullarıTeorik
10HamitoğullarıTeorik
11EretnaTeorik
12Kadı BurhaneddinTeorik
13Ankara ve ahilerTeorik
14CanikoğullarıTeorik
15Taceddinoğulları ve Erzincan MutahhartenTeorik
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.M. Akif Erdoğru, XII-XV. Yüzyıllar Türkiye Tarihi Beylikler Dönemi, izmir 2012. 2.İ. Hakki Uzunçarşılı, Anadolu beylikleri, TTK 1998. 3.Claude cahen, Osmanlılardan Önce Türkler, ist. 2006
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım5945
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5945
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)184
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr