Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395132014Latince GramerSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Latince’deki temel fiil ve isim çekimlerini öğrenmesini, temel sentaks kurallarını kavramasını ve bu bilgiler ile basit düzeyde Latince metinleri okuyabilmelerini sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya
Öğrenme Çıktıları
1Latince’deki temel fiil çekimleri ve zamanları kavrayabilme. PÇ: 1, 5, 6,
2Latince’deki temel isim çekimlerini kavrayabilme PÇ: 3, 4, 5, 7
3Latince’deki sentaks kurallarını öğrenebilme PÇ: 1, 5, 10
4Öğrenilen bilgilerin sentezlenmesiyle basit düzeydeki Latince metinleri çözümleyebilme PÇ: 3, 5, 7, 8,
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Birinci İsim Çekimi ve Üçüncü Fiil çekimi Praesens Indikativi; İkinci İsim çekimi ve Üçüncü Fiil çekimi Imperfectum Indikativi; Şahıs Zamirleri ve Üçüncü Fiil çekimi Futurum Indikativi; Esse Yardımcı Fiilinin Praesens, Imperfectum ve Futurum’u; Soru Zamirleri: Qui, quae, quod ve Peritus ile genitiv; İkinci İsim Çekimi: -er ile Biten İsim ve Sıfatlar; Esse Yardımcı Fiili: Perfectum, Plusquamperfectum ve Futurum Exactum; İşaret Zamirleri ve “s” ile Yapılan Perfectum; Dördüncü İsim Çekimi; Üçüncü Fiil Çekimi: Praesens ve Perfectum Gövdesi Konyunktiv Şekilleri; Beşinci İsim Çekimi; Perfectum Pasivum Participium’u
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Birinci İsim Çekimi ve Üçüncü Fiil çekimi Praesens IndikativiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
1İkinci İsim Çekimi ve Üçüncü Fiil çekimi Imperfectum IndikativiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
2Şahıs Zamirleri ve Üçüncü Fiil çekimi Futurum IndikativiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
3Esse Yardımcı Fiilinin Praesens, Imperfectum ve Futurum’uTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
4Soru Zamirleri: Qui, quae, quod ve Peritus ile genitivTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
5İkinci İsim Çekimi: -er ile Biten İsim ve SıfatlarTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
6Esse Yardımcı Fiili: Perfectum, Plusquamperf. ve Futurum ExactumTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
7Ara Sınav
8İşaret Zamirleri ve “s” ile Yapılan PerfectumTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
9Dördüncü İsim ÇekimiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
10Üçüncü Fiil Çekimi: Praesens Gövdesi Konyunktiv ŞekilleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
11Üçüncü Fiil Çekimi: Perfectum Gövdesi Konyunktiv ŞekilleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
12Beşinci İsim ÇekimiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
13Perfectum Pasivum Participium’uTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
14Üçüncü İsim Çekimi: Sessiz ile Biten Gövdelerin ÇekimiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türkçe - Rohde, G.-Sinanoğlu, S., Lingua Latina: Latince Ders Kitabı I. Ankara 1985. - Öktem, F., Uygulamalı Latin Dili. İstanbul 2006. Yabancı Dil - Wheelock, F.M., Wheelock’s Latin. New York 2005. - Greenough, J.B. et.al., New Latin Grammar for Schools and Colleges. London 1903.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım5945
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5945
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)184
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr