Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395152014Mezopotamya UygarlığıSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere Mezopotamya'da ortaya çıkmış olan Sümer, Akkad ve diğer Sami kültürlerini, her yönü ile tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süleyman Özkan
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Geç Uruk çağından itibaren Sümer uygarlığı, - Akkad kültür ve sanatının etkileri, - Babil ve Asur uygarlıkları,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. M.Roaf, Mezopotamya ve Eski Yakın Doğu, İstanbul 1995 2. F.Kınal, Eski Mezopotamya Tarihi, Ankara 1983 3. H.Klengel, Kral Hammurabi ve Babil Günlüğü, Ankara 2001 4. S.N.Kramer, Tarih Sümerde Başlar, Ankara 1999 5. J.Bottero, Mezopotamya, İstanbul 2003 6. Civilizations of the Ancient Near East, 1995
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr