Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395272014Siyasi Düşünce Tarihi ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Batı Avrupa’da Aydınlanmadan başlayarak, Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen siyasal olaylar, gelişmeler, uluslararası sorunlar hakkında bilgi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sabri Sürgevil
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste 15-18. yüzyıllar arasında Avrupa’daki gelişmeler, 19. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu, Endüstri Devrimi ve Avrupa’daki devrim hareketleri, Kırım Savaşı ve Alman ve İtalyan devletlerinin oluşumu, 1876 Kanun-i Esasisi, 1877-1878 Savaşı, XX. yüzyıl başlarında büyük güçler ve I. Dünya Savaşı, iki savaş arası, II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemi değerlendirilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kışlalı, Ahmet Taner, Siyaset Bilimi, Sander, Oral, Siyasi Tarih, Sarıca, Murat, 100 Soruda Siyasal Düşünceler Tarihi Şaylan, Gencay, Çağdaş Siyasal Sistemler, Tanilli, Server, Uygarlık Tarihi, Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler, Türkiye Tarihi, Gen. Yay. Yön: Sina Akşin, Yılmaz, Aytekin, Çağdaş Siyasal Akımlar, Zürcher, Eric Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi Akşin, Armaoğlu, Kuran, Oran, Üçok, etc. Books of Political History
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr