Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395332014Türk Dış PolitikasıSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Devlet aygıtının tanınması, Diplomasi Kavramının doğru algılanması, Dış ülkelerle ilişkilerde Doğru ve düzeyli bir iletişimin ülke çıkarları doğrultusunda yerine getirilmesi ve bunun da demokrasi kuralları çerçevesinde bir süreç takip etmesinin sağlanması gerektiği düşünülmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr.Suavi Tuncay
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Politika ilk çağdan günümüze önemli bir kavram olarak gelmiştir. Gerek Kurum ve Kuruluşlarda ve gerekse Devletler in her türlü ilişkisinde büyük öneme haizdir. Bu nedenle Türk Dış Politikasının doğru temellere oturtularak; uluslararası ilişkiler bağlamında diplomasi kurallarına uygun bir siyasal algının aynı zamanda ulusal mensubiyet bilinciyle de örtüştürülmesini gerekli kılmaktadır. Küreselleşmeyi de bu bağlamda ele almalı işbirliği esası ve karşılıklı mütekabiliyete yönelik devlet politikası olarak ulusal çıkar öncelikli bir dış politika izlenmesinin gerekliliği sağlanabilmelidir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
F. Stephan LARRABEE- I O. BESSER; Belirsizlik Döneminde Türk Dış Politikası, Ötüken Yayınları, 2004, İstanbul Suavi TUNCAY; Türk Dış Politikası Ders Notları, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2010, İzmir Suavi TUNCAY; Popüler Kültür Bağlamında Güncel Ekonomik ve Sosyal Olaylar, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2010, İzmir Fahir ARMAOĞLU; 20. Yüzyıl Siyasi Tarih, Alkım Yayınları, 11. Basım, İstanbul Oral SANDER; Türkiye’nin Dış Politikası, İmge Kitabevi, 2. Baskı, 2000, Ankara Kamuran İNAN; Dış Politika, Ötüken Yayınları, 1993, İstanbul İlber ORTAYLI, Osmanlı’da Milletler ve Diplomasi, Türkiye İş Bankası Yayınları:1621, 2008, İstanbul Haydar ÇAKMAK(ED),Türk Dış Politikası, 1919-2008, Ankara Engin BERBER(ED),Türk Dış Politikası Çalışmaları, Cumhuriyet Dönemi İçin Ulusal Rehber, 2007, İstanbul Arnett PETER, Savaş Alanından Canl Yayın, İletişim Yayınları, 1999,İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr