Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395102014Eski Doğu TarihiSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Eskiçağ tarihinde “Eskidoğu” kavramı hakkında bilgi edinmelerini, Akhamenidler, Hellenistik, Parthlar ve Sasanileri dönemlerinde İran ve art bölgesindeki siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeler hakkında fikir yürütebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya
Öğrenme Çıktıları
1Eskiçağ tarihinde “Eskidoğu” kavramı hakkında bilgi edinme. PÇ: 1, 6, 10
2Akhamenidler dönemi İran ve Önasyadaki siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeler hakkında fikir yürütebilme PÇ: 3, 4, 7, 8
3İran’da Seleukoslar hakimiyetinin dinamiklerini kavrayabilme PÇ: 1, 4, 6, 10
4İran’da Parth ve Sasani hakimiyetindeki sosyal ve ekonomik gelişmeleri karşılaştırmalı olarak karşılaştırmalı olarak analiz edebilme PÇ: 3, 7, 8, 9
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eskiçağ Tarihinde “Eskidoğu” Kavramı; Hellenistik Dönem Öncesinde Eskidoğu: Mısır, Mezopotamya, İran; İran’da ve Önasya’da Akhamenid Hakimiyeti; Akhamenid Döneminde Devlet Yönetimi, Satraplık Sistemi, Sosyal ve Ekonomik Yapı; İran’da Seleukoslar Egemenliği ve bu dönemde İran ve Doğu Satraplıklarında Siyasal ve Sosyo-Ekonomik Yapı; İran’da Parth ve Sasani Egemenliği: Yönetim, Ordu Sistemi, Kültler ve Ekonomi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Eskiçağ Tarihinde “Eskidoğu” KavramıTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
2Hellenistik Dönem Öncesinde Eskidoğu: Mısır, Mezopotamya, İranTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
3İran’da Akhamenid HakimiyetiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
4Önasya’da Pers HakimiyetiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
5Akhamenid Döneminde Devlet Yönetimi ve Satraplık SistemiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
6Akhamenid Döneminde Sosyal ve Ekonomik YapıTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
7İskender’in Pers İmparatorluğunu Yıkışı: Ön Asya’da Hellenistik DönemTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
8Ara Sınav
9İran’da Seleukoslar EgemenliğiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
10Seleukoslar Dönemi İran ve Doğu Satraplıklarında Siyasal ve Sosyo-Ekonomik YapıTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
11İran’da Parth EgemenliğiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
12Parth-Roma İlişkileriTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
13Parth Dönemi İran’ında Yönetim, Ordu Sistemi, Kültler ve EkonomiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
14İran’da Sasani EgemenliğiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
15Sasani Dönemi İran’ında Yönetim, Ordu Sistemi, Din ve EkonomiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
16Final SınavıTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türkçe - Wiesehöfer, J., Antik Pers Tarihi. Çev.: M.A. İnci. İstanbul 2003. Yabancı Dil - Fyre, R.N., The History of Ancient Iran. München 1984. - Fyre, R.N., The Heritage of Persia. New York 1963. - Allen, L., The Persian Empire. Chicago 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım5945
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5945
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)184
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr