Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395122014Latince Gramer IISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Latince’deki ana ve yan zamanlar ile fiil çekimlerini, tüm isim çekimlerini öğrenmesini, önemli sentaks kurallarını kavramasını ve bu bilgiler ile temel düzeyde Latince metinleri okuyabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya
Öğrenme Çıktıları
1Latince’deki ana ve yan zamanlar ile fiil çekimlerini öğrenebilme PÇ: 1, 5, 6,
2Latince’deki tüm isim çekimlerini öğrenip metin üzerinde çözümleyebilme PÇ: 3, 4, 5, 7
3Latince’deki önemli sentaks kurallarını kavrayabilme PÇ: 1, 5, 10
4Temel düzeyde Latince metinleri çözümleyerek okuyabilme PÇ: 3, 5, 7, 8,
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İlgi Zamiri: Qui, quae, quod; Posse ile Prodesse Fiilleri; Üçüncü Fiil Çekimi: Praesens Gövdesi Üzerinden Yapılan Pasiv Şekilleri; Accusativus cum infinitivo kurması; Ses değişimi ile yapılan perfectum ve Ablativus Qualitatis; Üçüncü İsim Çekimi: Sessiz ile bietn Cinssiz gövdeler; İşaret Zamirleri: Hic, haec, hoc ve ille, illa, illud; Perfectum Passivum Participium; Ablativus Absolutus; İşraet zamirleri: Ipse, ipsa, ipsum ve İndirekt Soru Cümleleri; Praesens Participium.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İlgi Zamiri: Qui, quae, quodTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
2Posse ile Prodesse FiilleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
3Üçüncü Fiil Çekimi: Praesens Gövdesi Üzerinden Yapılan Pasiv ŞekilleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
4Accusativus cum infinitivo kurmasıTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
5Ses değişimi ile yapılan perfectum ve Ablativus QualitatisTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
6Üçüncü İsim Çekimi: Sessiz ile biten Cinssiz gövdelerTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
7Ara Sınav
8Üçüncü Fiil Çekimi: -i biten gövdeler ve Ablativus ModiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
9Üçüncü İsim Çekimi: -i ile biten GövdelerTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
10İşaret Zamirleri: Hic, haec, hoc ve ille, illa, illudTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
11Üçüncü İsim Çekimine göre olan sıfatlarTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
12Üçüncü İsim Çekimine giren tek şekilli sıfatlarTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
13Beşinci İsim ÇekimiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
14İşaret zamirleri: Ipse, ipsa, ipsum ve İndirekt Soru CümleleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
15Praesens ParticipiumTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Rohde, G.-Sinanoğlu, S., Lingua Latina: Latince Ders Kitabı II. Ankara 1976. - Öktem, F., Uygulamalı Latin Dili. İstanbul 2006. Yabancı Dil - Wheelock, F.M., Wheelock’s Latin. New York 2005. - Greenough, J.B. et.al., New Latin Grammar for Schools and Colleges. London 1903.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14456
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5945
Okuma5945
Rapor14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)184
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr