Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395322014Toplumsal Tarih Araştırmaları IISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı: Öğrencilerin toprağa yerleşmeden günümüze dek tüm toplumların hiyerarşik yapıda olduğunu gösterilebilmesini; çeşitli toplum tiplerindeki hiyerarşik yapıları karşılaştırabilmelerini, hiyerarşik yapıların yol açtığı eşitsizliklerin meşrulaştırılması veya eleştirisini nesnel ölçütler kullanarak saptayabilmelerini ve öznel ölçütler kullanarak toplumsal tabakaları oluşturabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Önal Sayın
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hiyerarşik toplumsal yapının oluşumuna etki eden fizyolojik ve toplumsal etkenler. Toplumsal hareketlilik: coğrafi alanda, sosyal alanda, yatay ve dikey hareketlilik. Nesnel ve öznel ölçütler kullanarak sosyal hiyerarşik yapıların saptanması ve oluşumlarının anlamlandırılması. İşlevsel ve çatışmacı kuramların hiyerarşik yapıları ele alış biçimleri. Sosyal eşitsizliklerin yarattığı çatışma ve sosyal dengeler. Çeşitli sosyal hiyerarşik yapılar: kölecilik, kast sistemi, feodal yapı ve lonca sistemi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Girard, Alain (1971), La réussite Sociale, Paris: Presses Universitaries de Paris. Goblat, Edmond (1967), La Barriere et le Nivean, Paris: Presses Universitaries de Paris Sayın, Önal (1983), İnsan Faktörünün Sosyal ve Ekonomik Gelişmelerdeki Yeri, Önemi, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 27. Sayın, Önal (1994), Sosyolojiye Giriş, İzmir: Üniversite Kitapları Sence, Muzaffer (1974), Sosyal Sınıflar, İstanbul: Gözlem Yayınları Turner, Bryan S. (2001), Statü, Çev. Kemal İnal, Ankara: Ütopya Yayınevi Tumin, Mevlin (1971), La Stratification Sociale, Gembloux: Editions Duculot
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr