Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395342014Türk Yenileşme TarihiSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste önce, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze izlediği dış politika, belli tarihsel süreçler bağlamında incelenmesi; daha sonra günümüz Türk Dış Politikası’nın temel ve bölgesel konularının öğrencilere verilecek seminer konuları bağlamında işlenmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Engin Berber
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Türk Dış Politikası I
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Türk Dış Politikası I dersinin alınması faydalıdır.
Dersin İçeriği
- Demokrat Parti ve Türk Dış Politikası (1950-1960) - 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e Türk Dış Politikası (1960-1980) - 12 Eylül Döneminde Türk Dış Politikası (1980-1990)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Ali Faik Demir, Türk Dış Politikası Perspektifinden Güney Kafkasya, İstanbul, 2003. • Aptülahat Akşin, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Ankara, 1991. • Atatürk'ün Milli Dış Politikası, Milli Mücadele Dönemine Ait 100 Belge 1919-1923, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994. • Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye, Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997. • Barış Doster, Atatürk, Türk Dünyası ve Mazlum Milletler, İstanbul, 2004. • Rubin Barry-Kemal Kirişçi, Günümüzde Türkiye’nin Dış Politikası, İstanbul, 2002. Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I-II, İstanbul, 2003. • Fahir Armaoğlu (Haz.), Belgelerle Türk - Amerikan Münasebetleri, Ankara,1991. • Beril Dedeoğlu, Adım Adım Avrupa Birliği, İstanbul, 1996. • Burcu Bostanoğlu, Türkiye - ABD İlişkilerinin Politikası, Ankara, 1999. • Canan Balkır - Allan Williams, Türkiye ve Avrupa İlişkileri, Çev. Bülent Tanatar, İstanbul, 1996. • Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Ankara: TTK Yayınları, 1999. • Faruk Sönmezoğlu (Der.), Değişen Dünya ve Türkiye, İstanbul, 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr