Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395362014Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal MeseleleriSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Türk Dilinin Türkiye Türkçesi dönemine ait ses, şekil ve anlam bilgisini incelemektir. Birinci dönem Türkçenin sesleri, Türkçedeki Türkçe olmayan sesler ve eski Türkçede bulunmayıp sonradan gelişen sesler üzerinde durulur. Ayrıca Türkçenin ek sistemi (fiil yapımı ve isim yapımında görev alan şekiller) derslerde teorik düzeyde anlatılır; uygulama düzeyinde ise bunlar çeşitli örneklerle belirlenir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa ÖNER
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yeryüzündeki diller ve dil aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, konuşma dili, yazı dili, Sesin tanımı, türleri ve sınıflandırılması, Türkçedeki sesler ve özellikleri, Türkçe sözlerin özellikleri, Türkçe sözlerdeki ses değişimleri, Türkçe sözlerin yapı özellikleri, Türkçenin yapım ekleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Ergin, Muharrem (1993). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınevi. Yardımcı Kitaplar: Karamanlıoğlu, Ali Fehmi (1994). Türk Dili, Ankara: Beşir Yay. Karaağaç, Günay (2009). Dil, Tarih ve İnsan, İstanbul: Kesit Yay. Banguoğlu, Tahsin (2007). Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay. Korkmaz, Zeynep (2009). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara, TDK yay. Hacıeminoğlu, Necmettin (1971). Türk Dilinde Edatlar, Ankara MEB yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr