Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201396132014Eski Önasyada Bilim ve TeknolojiSeçmeli236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Eski Önasya uygarlıklarında görülen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süleyman Özkan
Öğrenme Çıktıları
1. Eski Önasya’da ilk bilimsel çalışmalar çok erken başladığını öğrenebilme,
2Bazı bilim dallarının daha çok geliştiğini öğrenebilme
3Bilim ve teknolojinin gelişimini sağlayan etkenleri kavrayabilme,
4Bilim ve teknolojinin yayılımının sınırlı olduğunu öğrenebilme,
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Eski Anadolu’da bilim ve teknoloji, - Mezopotamya’da bilim ve teknoloji, - Eski Mısır’da bilim ve teknoloji,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Eski Önasya Uygarlıkları Ders anlatma
2Neolitik Çağda bilim Ders anlatma
3Madencilik Ders anlatma
4TakvimDers anlatma
5Astronomi Ders anlatma
6Tıp Ders anlatma
7Vize
8EczacılıkDers anlatma
9Matematik: Geometri Ders anlatma
10Matematik: Cebir Ders anlatma
11KimyaDers anlatma
12Dokumacılık Ders anlatma
13DericilikDers anlatma
14DiğerDers anlatma
15Genel DeğerlendirmeDers anlatma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Egypt, The World of Pharaohs, Köln 1998 2. J. Vercoutter, Eski Mısır, İstanbul 1992 3. J. Vercoutter, Unutulmuş Mısır’ın İzinde, İstanbul 2003 4. Ahmet Ünal, Hititler Döneminde Anadolu I-II, İstanbul 2002-2003 5. F.Kınal, Eski Mezopotamya Tarihi, Ankara 1983 6. H.Klengel, Kral Hammurabi ve Babil Günlüğü, Ankara 2001 7. Altay Gündüz, Mezopotamya ve Eski Mısır, İstanbul 2002 8. Aydın Sayılı, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp, Ankara, 1982 9. Civilizations of the Ancient Near East, 1995
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr