Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201396192014Osmanlı Arşiv BelgeleriSeçmeli236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Osmanlı belgelerinin saklandıkları arşivler ve barındırdıkları belgelerin bilinmesi, bu belgelerinde kullanılan yazı çeşitleri, belge türleri ve belgelerin yazım tekniklerinin incelenmesidir. Arşiv kaynaklarının öğrenilmesinin ardından bu kaynakların tarih yazımında kullanımı üzerinde çalışmalar yapılarak pratik kullanım bilgisi verilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Vehbi GÜNAY
Öğrenme Çıktıları
1Osmanlı belgelerinin saklandıkları yurtiçi/dışı arşivleri bilebilme. PÇ: 3, 25, 26
2Osmanlı belgelerinin yazım ve diplomatik özelliklerini irdeleyebilme. PÇ: 2, 12, 19, 25, 28
3Osmanlı arşiv belgelerini değerlendirebilme. PÇ: 2, 12, 25, 26, 28
4Osmanlı arşiv kayıtlarını tarih yazımında kullanımı ve Osmanlı tarihçiliğine katkısını öğrenebilme. PÇ: 3, 22, 26, 28
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Devleti’nden günümüze ulaşmış olan arşiv belgeleri üzerinde durularak bu belgelerin Osmanlı tarih yazımında kullanımı değerlendirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanımı, Konular, Kaynaklar, Mevcut Çalışmalar Giriş-Tanışma
2Genel giriş ve Osmanlı belgeleri barındıran yurtiçi/dışı arşivlerTeorik ders anlatımı-Belge okuma
3Yurdumuzdaki Osmanlı arşivleri ve belge tasnifleriTeorik ders anlatımı-Belge okuma
4Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki belge türleri örnekleriTeorik ders anlatımı-Belge okuma
5Osmanlı belgelerindeki yazı ve yazım türleriTeorik ders anlatımı-Belge okuma
6Osmanlı Divan-ı Hümayunu ve kayıtlarıTeorik ders anlatımı-Belge okuma
7Divan-ı Hümayun kayıtları örnekleri Teorik ders anlatımı-Belge okuma
8Ara Sınav
9Divan-ı Hümayun kayıtları örnekleriTeorik ders anlatımı-Belge okuma
10Fermanlar/Hatt-ı hümayunlarTeorik ders anlatımı-Belge okuma
11Tuğralar ve pençe örnekleriTeorik ders anlatımı-Belge okuma
12BeratlarTeorik ders anlatımı-Belge okuma
13Arz ve tezkire örnekleriTeorik ders anlatımı-Belge okuma
14Ruznamçe kayıtlarıTeorik ders anlatımı-Belge okuma
15Genel Değerlendirme ve Bitirme Sınavına HazırlıkTeorik ders anlatımı
16Bitirme Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Osmanlı Arşiv Belgeleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tıpkıbasım ve transkripsiyonları 2. M. T. Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi 3. M. S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik) 4. A. Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasî Yazışmalar 5. Salâhaddin Ekler, Divan Rakamları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr