Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201396212014Osmanlı Rus İlişkileriSeçmeli236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; XVI. yüzyılda Osmanlı - Rus ilişkilerini siyasi ve sosyo-ekonomik yönleriyle incelemektir. Bu alanda çalışma yapacak öğrencilere objektif yorum ve değerlendirme becerisi kazandırılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Ömer BIYIK
Öğrenme Çıktıları
1XVI. yüzyılda Rusya'nın genel siyasi durumunu anlayabilme. PÇ: 1, 2
2Kırım Hanlığı'nın Rusya ile münasebetlerini değerlendirebilme PÇ: 6
3Osmanlıların Don-Volga Kanal projesi ve Rusya politikasını kavrayabilme PÇ: 5, 7
4XVI. yüzyılda Osmanlı-Rus siyasi ilişkilerini değerlendirebilme PÇ: 1, 7, 8
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Rusya'nın Altınordu hakimiyetinden çıkışından sonra Kazan Hanlığı'nın Rus nüfuzuna girmesi ve Osmanlı-Rus münasabetlerinin başlangıcı ile birlikte XVI.yüzyılda Osmanlı-Rus ilişkileri siyasi ve sosyo-ekonomik yönden değerlendirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanımı, Konular, Kaynaklar, Mevcut ÇalışmalarGiriş-Tanışma
2III. Ivan Dönemi ve Rusya'nın Türk-Moğol hakimiyetinden çıkışı Teorik ders anlatımı.
3Osmanlı-Rus münasebetinin başlangıcıTeorik ders anlatımı.
4XVI. yüzyılda Rusya'nın siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumuna genel bakışTeorik ders anlatımı.
5Rusya'nın Türk ülkeleri sahasında genişlemesi Teorik ders anlatımı.
6Kazan ve Astarhan Hanlıklarının Ruslar tarafından ele geçirilmesiTeorik ders anlatımı.
7Ara Sınav
8XVI. yüzyıl Kırım-Rus MünasebetleriTeorik ders anlatımı.
9Türk-Rus münasebetlerinde ilk sorun: Ejderhan SeferiTeorik ders anlatımı.
10Don-Volga Kanal Projesi Teorik ders anlatımı.
11Osmanlı-Rusya ticari münasebetlerTeorik ders anlatımı.
12Osmanlı Devleti'nde Köle ticareti: Rus kölelerTeorik ders anlatımı.
13Osmanlılar'ın Kafkas illerini ele geçirmesi Teorik ders anlatımı.
14XVI. yüzyılda Kırım Hanlığı'nın Rusya ile ekonomik münasebetleri Teorik ders anlatımı.
15Genel Değerlendirme ve Bitirme Sınavına HazırlıkTeorik ders anlatımı.
16Bitirme Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917'ye Kadar. 2. Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya 3. Alan Fisher, Crimean Tatars 4. Halil İnalcık, Osmanlı - Rus ilişkileri (1492-1700)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr