Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201396232014Osmanlı Tarihi-ISeçmeli236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; XIV. yüzyıl başlarından itibaren XVI. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devleti tarihinin değişik yönlerini incelemektir. Bu kapsamda beylikten devlete ve ardından imparatorluğa geçiş süreçleri ele alınarak dünya tarihinde ‘Osmanlı Barışı’ olarak adlandırılan XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü haline gelişinde etkili olan faktörler değerlendirilecektir. Böylelikle öğrencilere Osmanlı uygarlığının politik, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı ile ilgili mevcut bilgileri öğrenme, yorumlama, analiz ve sentez yapabilme yeteneği kazandırılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Vehbi GÜNAY
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşundan etkili olan faktörler ve Anadolu ve Balkanlarda çağdaşı olan siyasî oluşumların durumları değerlendirilecek, Osmanlı Devleti’nin imparatorluk haline geliş şartları ele alınarak Osmanlı uygarlığının ortaya çıkışında etkili olan süreç ve kurumlar analiz edilerek Osmanlı Devleti’nin Akdeniz dünyası tarihi içerisindeki yeri ortaya konulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), İstanbul 2009. 2. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye, İstanbul 2009. 3. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C. I, İstanbul 2004. 4. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi: II. Selim’in Tahta Çıkışından 1699 Karlofça Andlaşmasına Kadar, Ankara 1951. 5. C. Finkel, Rüyadan İmparatorluğa: Osmanlı. Osmanlı İmparatorluğu’nun Öyküsü 1300-1923. 6. D. Goffman, Osmanlı Dünyası ve Avrupa 1300-1700, İstanbul 2004. 7. M. Kunt, Kanuni ve Çağı. 8. Feridun M. Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Siyaset 9. Y. Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı 10. İdris Bostan, Osmanlı Denizciliği.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr