Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201396252014Türk Basın Tarihi-ISeçmeli236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
19. yüzyıl Türkiye basınındaki gelişmeler, ilk gazete ve dergiler ile bunların basın yayın hayatına ilişkin örnekler bu dersin konusunu oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sabri SÜRGEVİL
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
19. Yüzyıl Türkiye basınındaki gelişmeleri, ilk gazete ve dergiler ile bunlar arasında İzmir’de basın yayın hayatına ilişkin örnekleri incelenir, yorumlanır ve analiz edilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. İnuğur, Nuri, Basın Ve Yayın Tarihi, İstanbul, 1982 2. Zeki Arıkan, İzmir Basın Tarihi (1868- 1938), İzmir, 2006 3. Gerçek, Selim Nüzhet, Türk Matbaaciliği, İstanbul, 1939 4. Cosar, Ömer Sami, Milli Mücadele Basini, İstanbul, 1964 5. Ertug, Hasan Refik, Basin Yayin Hareketleri Tarihi, İstanbul, 1970 6. Şapolyo, Enver Behnan, Türk Gazeteciliği Tarihi, Ankara, 1969 7. Topuz, Hifzi, 100 Soruda Türk Basin Tarihi, İstanbul, 197 8. İskit, Sever Rifat, Türkiye’de Nesriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakis, İstanbul, 1939 9. Çapanogolu, Münir Süleyman, Basin Tarihimize Dair Bilgi Ve Hatiralar, İstanbul, 1962 10. İskit, Server Rifat, Türkiye’de Matbuat Rejimleri, İstanbul, 1939 11. Ilgar, İhsan, Mütareke’de Yerli Ve Yabanci Basin, İstanbul, 1973 12. Zeki Arıkan, Mütareke ve İşgal Döneminde İzmir Basını, Ankara, 1989 13. Öztoprak, İzzet, Kurtulus Savasinda Türk Basini, Ankara, 1981
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr