Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201396272014Türkiye'de Fikir HareketleriSeçmeli236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Batı kökenli olup, hak ve özgürlük talepleriyle parlamentoculuk hareketlerinden kaynaklanan anayasa ve anayasacılığın, Türkiye’deki gelişme çizgisini belletmek, bu dersin ana hedefidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Engin BERBER
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İçerik ve biçim bakımından anayasal nitelik arz eden metinlerin maddeleri üzerinde ayrıntılı ve hukuki boyutuyla değerlendirmeler yapmak yerine, bu metinlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan içsel ve dışsal dinamikler ve siyasal ortam üzerinde durulacaktır. Böylece, günümüz Türk siyasal yaşamının temellerinin atıldığı Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun yüzyılı olan: 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyılın ilk on yılı, aktörleriyle birlikte ele alınmış olacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
•Ahmet Rasim, Osmanlı’da Batışın Üç Evresi, İstanbul, 1987. •Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara,1988. •Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789 –1980), İstanbul, 1998. •E. J. Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1998. •Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995. •İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul, 1983. •M. A. Ubicini, Osmanlı’da Modernleşme Sancısı, İstanbul,1998. •Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978. •Paul İmbert, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Hareketleri, İstanbul (t.y.). •Recai Okandan, Amme Hukuku,Temel Hak ve Özgürlükler, İstanbul, 1963. •Suat Sinanoğlu, Türk Hümanizmi, Ankara,1980. •Coşkun San, Anayasa Değişiklikleri ve Anayasa Gelişmeleri, Ankara, 1974. •Yavuz Abadan-Bahri Savcı, Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Bir Bakış, Ankara, 1959. •Tarık Zafer Tunaya, Batılılaşma Hareketleri I-II, İstanbul, 1999. •Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri, Bildiriler, Ankara, 1994. •Christoph K. Neumann, Araç Tarih Amaç Tanzimat, Tarih-i Cevdet’in Siyasi Anlamı, İstanbul, 2000. •Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2 Cilt, İstanbul, 1966. •Tarık Zafer Tunaya, İnsan Derisiyle Kaplı Anayasa, İstanbul, 1979. •Mehmet Ali Kılıçbay, Doğu’nun Devleti Batı’nın Cumhuriyeti, Ankara, 1992.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr