Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201396312014XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları-ISeçmeli236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
19. yüzyılda Osmanlı Ülkesine yapılan göçlerin tarihi sebeplerinin, sosyolojik temellerinin anlaşılmasını sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Abdullah Temizkan
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öncelikle göç hareketlerinin uluslar arası hukuktaki isimlendirilmesi üzerinde durulacak ve dersin teorik çerçevesi çizilecektir. Göç hareketi incelenirken uluslar arası gelişmeler göz önünde bulundurulacaktır. Kafkas-Rus Savaşları boyunca Kuzey Kafkasya’dan Osmanlı Ülkesine yapılan göç hareketleri ile Balkanlar ve Orta Asya’dan çeşitli zamanlarda Anadolu’ya yönelen göç hareketlerinin güzergâhı, tarihî dönemi ve iskânını içeren bir bütünlük içerisinde anlatılacaktır. Ayrıca göçün sebep ve sonuçları üzerinde durulacaktır. Sadece Kafkasya’dan yapılan göç hareketleri değil aynı zamanda Balkanlar ve Orta Asya’dan Anadolu’ya yapılan göçler de incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Nedim İpek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri, Ankara1999. -Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876), Ankara 1997. -Süleyman Erkan, Kırım ve Kafkasya Göçleri (1878-1908), Trabzon 1996. -Hayati Bice, Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler, Ankara 1991. -Kemal Karpat, Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Ankara 2004. -Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), İstanbul 2003. -Karatay, Osman – Gökdağ, Bilgehan A., Balkanlar El Kitabı I: Tarih, Çorum- Ankara, 2006. Seyit Tuğrul, SSCB’de Sürgün Edilen Halklar, İstanbul 2003. Çerkeslerin Sürgünü 21 Mayıs 1864 tebliğler, belgeler, makaleler, Kafder Yay. Ankara 2001. İlhan Bardakçı, İmparatorluğa Veda, İstanbul 2002. Hüseyin Raci Efendi, Tarihçe-i Vak’a-i Zağra, İstanbul 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr