Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201396162014Eski Önasya'da Ekonomik FaaliyetlerSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı Batı Türklerinin Anadolu’ya yerleşmesinin ardından, bu coğrafyada telif ve tercüme edilen Arap harfli Türkçe metinleri eski ve yeni Türkçe ile karşılaştırarak okumak; bu metinlerdeki dil ögelerinin ses, biçim ve anlam bilgisi açısından değerlendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Hatice ŞİRİN USER
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eski Anadolu Türkçesinin coğrafi ve tarihsel yayılım alanı; Eski Anadolu Türkçesi metinleri; bu metinlerin çözümlemesi, açıklanması; metinler arasındaki ilişki; tarihsel diyalektoloji
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Cem Dilçin (1991), Süheyl ü Nev-Bahar (İnceleme-Metin-Sözlük), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. M. Mansuroğlu, Das Altosmanische, Philogiae Turcicae Fundamenta I, Wiesbaden, 1959, S. 160-182. Yardımcı Kitaplar: Zeynep Korkmaz (1995), Türk Dili Üzerine Araştırmalar I-II, TDK: Ankara F. Kadri Timurtaş (2005), Eski Türkiye Türkçesi, Akçağ: Ankara Gürer Gülsevin-Erdoğan Boz (2004), Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi: Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr