Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201396222014Osmanlı Arşiv Belgeleri-IISeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Osmanlı arşivlerinde bulunan değişik belge türlerinin nitelikleri ve Osmanlı tarih yazımında kullanımı hakkında bilgi ve deneyim kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Vehbi Günay
Öğrenme Çıktıları
1Osmanlı belgelerinin genel özelliklerini bilebilme. PÇ: 2, 3, 17
2Osmanlı paleografya ve diplomatik usulleri ile belge çeşitlerini değerlendirebilme. PÇ: 22, 25
3Osmanlı arşiv belgelerini analiz edebilme. PÇ: 19, 25, 26
4Belgelerde yer alan bilgileri tarih yazımında kullanabilme. PÇ: 19, 25, 28
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı belgelerinin değişik örnekleri üzerinde durularak bunların tarih yazımında kullanımı hakkında bilgi verilecektir. Öğrencilerin edindikleri bilgileri çeşitli örnekler üzerinde uygulayarak pekiştirmeleri sağlanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Osmanlı arşiv kayıtları ve mevcut çalışmalarGiriş
2Klâsik dönem ve sonrası Osmanlı arşiv belgelerinin genel özellikleriTeorik ders anlatımı
3Osmanlı arazi ve nüfus kayıt sisteminin genel özellikleri Teorik ders anlatımı-Belge okuma.
4Tapu tahrir defterlerinin tarih yazımında kullanımı ve Tahrir defterlerine dayalı çalışmalar Teorik ders anlatımı-Belge okuma.
5Tapu-Tahrir kayıt örnekleriBelge okuma.
6Tapu-Tahrir kayıt örnekleriLiteratüre dayalı sunu hazırlama
7Kaza ölçeğinde tahrir defterlerinin kullanımıSunum
8Ara Sınav
9Osmanlı taşra teşkilâtının yazışma örnekleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
10Şer‘iye Sicilleri ve özellikleriBelge Okuma.
11Şer‘iye Sicili örnekleri üzerinde çalışmaBelge Okuma.
12Şer‘iye Sicili örnekleri üzerinde çalışmaBelge Okuma.
13Şer’iye siciline dayalı mahalli tarih yazma denemesiLiteratüre dayalı sunu hazırlama.
14Şer’iye siciline dayalı mahalli tarih yazma denemesiSunum
15Genel Değerlendirme ve Bitirme Sınavına HazırlıkTeorik ders anlatımı.
16Bitirme Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Osmanlı Arşiv Belgeleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tıpkıbasım ve transkripsiyonları. 2. M. S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik). 3. A. Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasî Yazışmalar. 4. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi. 5. A. Akgündüz, Şer’iye Sicilleri. 6. F. Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası. 7. Mübahat S. Kütükoğlu, XVI. Asırda Tavas Kazasının Sosyal ve İktisâdî Yapısı. 8. Mübahat S. Kütükoğlu, XV ve XVI. Asırlarda İzmir Kazasının Sosyal İktisadi Yapısı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5945
Okuma5945
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)184
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr