Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201396262014Osmanlı Tarihi-IISeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Derste; XVII-XIX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti tarihinin ele alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikli olarak Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü olmaktan çıkış süreci ele alınarak bunun devlet ve sosyo-ekonomik yapıdaki etkileri değerlendirilecektir. Devletin gerileme karşısında aldığı önlemler ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleri ile olan ilişkileri incelenerek XIX. yüzyılda meydana gelen gelişmelerin yıkılışa uzanan tarihi dönemde etkisi analiz edilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Vehbi GÜNAY
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü olmaktan çıkış şartları değerlendirilecek, bozulma ve gerilemesinde etkili olan faktörler analiz edilerek alınan önlemler üzerinde durulacak Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden inişine kadar olan sürecin önemli unsurları ortaya konulacaktır. Böylelikle dünya tarih ve uygarlığının bir parçası olan Osmanlı Devleti’nin varoluş ve ortadan kalkış şartları irdelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye, İstanbul 2009. 2. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C. I-II, İstanbul 2004. 3. C. Finkel, Rüyadan İmparatorluğa: Osmanlı. Osmanlı İmparatorluğu’nun Öyküsü 1300-1923. 4. İ. Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu İktisadi ve Sosyal Değişim 5. S. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye 6. Ş. Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları 7. S. Faroqhi, Orta Halli Osmanlılar 8. B. Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr