Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395472015Roma Ordusu ISeçmeli236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Augustus ile birlikte başlayan yeni dönemin dinamiklerini kavramasını, imparatorluk dönemi ile birlikte başlayan çeşitli hanedanları ve bu hanedanların dönemlerindeki siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri anlamalarını, III. yüzyılda meydana gelen krizin neden ve sonuçlarını öğrenmemelerini, Roma imparatorluğunun Hıristiyanlaşması ile çökme süreci arasındaki ilişkileri fark edebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Augustus ve Princeps’lik (İ.Ö. 27-İ.S. 14), Ordu ve Sınır Savunma Sistemi, Eyaletler; Iulius-Claudiuslar Dönemi (14-68); Dört İmparatorlar Yılı (68-69); Flaviuslar Hanedanı (69-96); İmparatorluğun Genişlemesi (96-138); Antoniuslar Hanedanı (138-192); Severuslar Hanedanı (193-235); III. Yüzyıl Krizi ve Asker İmparatorlar (235-284); Diocletianus (284-305) ve tetrarkhia sistemi; Constantinus (306-337) ve Hıristiyanlık; Roma İmparatorluğunun Çöküşü ve Mirası.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türkçe - Akşit, O., Roma İmparatorluk Tarihi (M.Ö. 27-M.S. 395). İstanbul 1985. - Barrow R.H., Romalılar. Çev.: E. Gürol. İstanbul 2002. - Kaya, M.A., Roma'nın Afrikalı İmparatoru Septimius Severus. İstanbul 2008. - Wood, C., Roma Tarihi. Çev.: Ö.R. Doğrul. İstanbul 1939. Yabancı Dil - Alston, R., Aspects of Roman History, AD 14-117. Oxford 1998. - Barret, A.A., (Ed.) Lives of the Caesars. Oxford 2008. - Burgan, M., Empire of Ancient Rome. New York 2009. - Bringmann, K., Römische Geschichte. Von den Anfängen bis zur Spätantike. München 1995. - Brunt, PA., Roman Imperial Themes. Oxford 1990. - Campbell, B., The Roman Army, 31 BC-AD 337. A Sourcebook. London 1994. - Campbell, B., War and Society in Imperial Rome 31 BC–AD 284. London 2002. - Boatwright, M.T., The Romans. From Village to Empire. Oxford 2004. - Rostovtzeff, M.I., The Social and Economic History of the Roman Empire. Oxford 1957. - Schullard, H.H., From the Gracchi to Nero. A History of Rome from 133 B.C. to A.D. 68. London 1988.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr