Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395482015Latince Metin Okuma IISeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Latince’deki temel fiil ve isim çekimlerini öğrenmesini, temel sentaks kurallarını kavramasını ve bu bilgiler ile basit düzeyde Latince metinleri okuyabilmelerini sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Birinci İsim Çekimi ve Üçüncü Fiil çekimi Praesens Indikativi; İkinci İsim çekimi ve Üçüncü Fiil çekimi Imperfectum Indikativi; Şahıs Zamirleri ve Üçüncü Fiil çekimi Futurum Indikativi; Esse Yardımcı Fiilinin Praesens, Imperfectum ve Futurum’u; Soru Zamirleri: Qui, quae, quod ve Peritus ile genitiv; İkinci İsim Çekimi: -er ile Biten İsim ve Sıfatlar; Esse Yardımcı Fiili: Perfectum, Plusquamperfectum ve Futurum Exactum; İşaret Zamirleri ve “s” ile Yapılan Perfectum; Dördüncü İsim Çekimi; Üçüncü Fiil Çekimi: Praesens ve Perfectum Gövdesi Konyunktiv Şekilleri; Beşinci İsim Çekimi; Perfectum Pasivum Participium’u
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türkçe - Rohde, G.-Sinanoğlu, S., Lingua Latina: Latince Ders Kitabı I. Ankara 1985. - Öktem, F., Uygulamalı Latin Dili. İstanbul 2006. Yabancı Dil - Wheelock, F.M., Wheelock’s Latin. New York 2005. - Greenough, J.B. et.al., New Latin Grammar for Schools and Colleges. London 1903.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr