Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202016092008İleri İstatistikSeçmeli238
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin sonunda öğrenciler, çok değişkenli istatistiksel teknikleri kavrayacak, özelliklerini, varsayımlarını ve kullanıldıkları yerleri ayırt edebilecek, çok değişkenli verileri uygun istatistik tekniklerle çözümleyebilecek ve yorumlayabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Tuncay ÖĞRETMEN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İstatistiğin temel kavramlarının hatırlanması, Veri kodlama, Güvenirlik analizi ve türleri, Açıklayıcı faktör analizi ve temel bileşenler analizi, Çoklu regresyon analizi, Lojistik regresyon ve diskriminant analizi, Tekrarlı ölçümler ve karışık ölçümler için ANOVA, MANOVA ve kanonik korelasyon analizi, Çok düzeyli doğrusal modelleme, Yapısal eşitlik modeli, doğrulayıcı faktör analizi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (2. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık. Hinkle, D. E., Wiersma, W. & Jurs, S. G. (1998). Applied Statistics For the Behavioral Sciences. New York: Houghton Mifflin Com.Fourth Edition. Tabachnick, B. G. & Fidell L.S. (2001). Using multivariate statistics (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. Jöreskog, K. G. & Sörbom, D, (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2004). A beginner’s guide to structural equation modeling (2nd Ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Stevens, J. P. (2002). Applied multivariate statistics for the social sciences (4th Ed.). New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Fourth Edition. Leech, L. N., Barrett, K.C. & Morgan, G. A. (2008). SPSS for Intermediate statistics (3rd Ed.). New York: Lawrence Earlbaum Ass. Brace, N., Kemp, R. & Snelgar, R. (2003). SPSS for psychologists (2nd Ed.). New York: Palgrave Macmillan. Albayrak, A. S. (2006). Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr