Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202018062008Nitel AraştırmaSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; nitel bir araştırmanın tasarlanması, uygulanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve raporlaştırılması süreçlerini kavrayabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Bünyamin YURDAKUL
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
“Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersini almış olmaları önerilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin Tanıtımı, Pozitivist ve Pozitivizm ötesi paradigmaların varsayımları, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Nitel Araştırma Yaklaşımı: Özellikleri ve Temel aşamaları, Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik, Nitel Araştırmada Etik ve Araştırmacı Davranışları, Nitel Araştırma Desenleri, Nitel Araştırmada yöntemlerinin [Görüşme, Gözlem ve Doküman Analizi (Belgesel Tarama)] Özellikleri, türleri ve ilkeleri, Nitel Araştırmada Veri Analizi, Nitel Araştırma Önerileri Nasıl Hazırlanır?, Nitel Araştırmaların Eğitime Uygulanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Barzun, J. & Graff, H. F. (2001). Modern Araştırmacı. Ankara: TÜBİTAK Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (1998). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. USA: Sage Publications. Day, R. A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara: TÜBİTAK. Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds) (1994). Handbookof Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Goetz, J. P. & LeCompte, M. (1984). Etnography and Qualitative Design in Educational Research. Orlando: Academic Pres. Hall, G. M. (1998). Bilimsel Makale Yazımı (Çev: Hasan Doğruyol). Ankara: Nobel Yayıncılık. Heshuisus, L. (1996). From Positivism to Interpretivism and Beyond. New York: Teachers College Press. Kirk, J. & Miller, M. (1986). Reliability and Validity in Qualitative Research. Beverly Hills, CA: Sage Publications. Lecompte, M. D. & Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in etnographic research. Review of Educational Research, 52, 31-60. Marshall, C. & Rossman, G.. (1995). Designing Qualitative Research. USA: Sage Publications. Maxwell, J. A. (1996). Qualitative Research Design: An interpretive approach. Thousand Oaks, California: Sage Publications. Miles B. M. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourceook. (2nd Ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications. Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. (2nd ed.). Newbury Park, California: Sage Publications. Patton, M. Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evaluations. Newbury Park, California: Sage Publications. Rossman, B. G. & Rallis, F. S. (1998). Learning in the Field: An Introduction to Qualitative Reseach. Thousand Oaks, California: Sage Publications. Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications. Wallerstein ve Diğerleri (2003). Gulbenkian Komisyonu Raporu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor (Çev.: Ş. Tekeli). İstanbul: Metis Yayınları. Yıldırım, Ali ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. Applied Social research Methods Series. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr