Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202026102012Gelişim Psikolojisinde Güncel KonularSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ergenlik döneminde yaşanan değişimlerin ayrıntılarıyla tanıtılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yaşam boyu gelişim, yaşam boyu bakış açısı, gelişimin doğası, gelişimle ilgili temel kavramlar ve gelişim yasaları, Bilim, bilimsel yöntem, gelişim psikolojisi yöntem ve hedefleri, Ergenlikte Görülen Fizyolojik Değişimler, Ergenlik dönemindeki psikolojik değişimler, Ergenlik dönemindeki sosyolojik değişimler, Ergenlik ve kimlik gelişimi, Ergenlik dönemindeki duygusal gelişim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Mehmet Bilgin, Banu yazgan İnanç, Meral kılıç atıcı (2011). Gelişim Psikolojisi, Pegem Akademi yayıncılık, 7. baskı, Ankara. 2. Patricia H. Miller, (2008) Gelişim Psikolojisi Kuramları, Çevirmen; Zeynep Gültekin, İmge Kitabevi 1. Baskı, Ankara. 3. Helen Bee, Denise Boyd (2009). Çocuk Gelişimi Psikolojisi, çeviri; Okan Gündüz, Kaknüs Yayınları,11. baskı. 4. Hatice Ergin, S. Armağan Yıldız (2010).Gelişim Psikolojisi, Nobel Yayın Dağıtımı, 1. baskı, Ankara. 5. William Crain Theories of development concepts and Applications, fourth Edition.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr