Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202026122012Çift ve Aile Psikolojik DanışmanlığıSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersle öğrenciler, aile terapisini ve bu alandaki başlıca teorileri kavrayabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
“Aile” olgusu; “Aile”nin, çeşitli kültürlerdeki ve Türk kültüründeki tanımı; Bireyin ve ailenin gelişimleri; Ailelerde “sağlık”; Aile terapisinin önemi; Aile terapisinde değerlendirme; Aile terapisinde etik; Aile terapisinin genel süreci; Çift ve evlilik zenginleştirme; Çift ve evlilik terapisi; Aile terapisi teorileri; Farklı yapılardaki ailelerle çalışma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: Gladding, S. T. (2007). Family therapy: History, theory and practice (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. Önerilen diğer kaynaklar: Bitter, J. R. (2009). Theory and practice of family therapy and counseling. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole. Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2002). Counseling today’s families. Pacific Grove, CA: Thomson Brooks/Cole. Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2008). Family therapy: An overview (7th ed.). Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole. Hanna, S. M. (2007). The practice of family therapy: Key elements across models (4th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole. Horne, A. M. (2000). Family counseling and therapy (3rd ed.). Pacific Grove, CA: Thomson Brooks/Cole. Long, L. L., Burnett, J. A., & Thomas, R. V. (2006). Sexuality counseling: An integrative approach. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. Nelsen, J. C. (1998). Couple treatment: Assessment and intervention. Northvale, NJ: Jason Aronson. Nichols, M. P., & Schwartz, R. C. (2004). Family therapy: Concepts and methods (6th ed.). Boston: Pearson Allyn and Bacon. Ortaylı, İ. (2007). Osmanlı toplumunda aile (8. baskı). İstanbul: Pan Yayıncılık. Watts, R. E. (2000). Techniques in marriage and family counseling. Alexandria, VA: American Counseling Association.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr