Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202026162012Psikolojik Ölçme Aracı GeliştirmeSeçmeli238
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin sonunda öğrenciler; ölçme tekniklerini, psikolojik ölçme araçları ve bunların psikometrik özelliklerini bilecek, psikolojik testlerin uygulayabilecek ve yorumlayabilecekler.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Hakan Atılgan
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Psikolojik testler ve tarihsel gelişimi,Eğitimde ve psikolojide ölçme,standartları,Testlerin psikometrik özellikleri, Test geliştirme, uyarlama ve revizyon,Norm geliştirme, kullanma ve yorumlama,Ölçekleme teknikleri,Test kullanımı ve etik,Yetenek, kişilik, ilgi ve tutumların ölçülmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
American Psychological Association, American Educational Research Association ve Natonal Council on Measurement in Education. (1974). Standarts for Educational and Psychological Tests. Washington D.C: American Psychological Association. Anastasi, A. (1997). Psychological testing (7th. Ed.). New Jersey: Prentice-Hall Inc. Aiken, L., R. (2000). Psychological testing and assesment (10th ed). Massachusetts: Allyn and Bacon. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları. Crocker, L. ve Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc. Cronbach, J., L. (1970). Essential of psychological testing (3rd. Ed.). New York: Harper and Row Pub. Cohen J., R. ve Swerdlik E., M. (2002). Psychological testing and assesment (5th. Ed.). New York: McGraw-Hill Book Co. Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Guilford, J., P. (1954). Psychometric methods (2nd. Ed.). New York: McGraw-Hill Book Co Gulliksen, H. (1950). Theory of mental tests. New York: John Wiley and Sons Inc. Murphy, R., K. ve Davidshofer, O., C. (2001). Psychological testing: principles and applications. New Jersey: Printice-Hall Inc. Nunally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill, Inc.. Nunnally, J. C. (1967). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill. Öner, N. (1997). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler: Bir Başvuru Kaynağı. (3. Basım). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Tezbaşaran, A. A. (1994). EBB 374 Psikolojik testler I dersi yayımlanmamış notları. Ankara: Beytepe. Thorndike, L., R.(1982). Applied psychometrics (2nd. Ed.). Washington: American Council on Education. Thorndike, L., R. ve Hagen E. (1959). Measurement and evaluation in psychologhy and education. New York: Chapman and Hall Ltd. Turgut, M., F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Vadum, C., A. ve Rankin, O., N. (1998). Psychological research. New York: McGraw-Hill Book Co. Walsh, J. J. (1988). Projective testing techniques. (In Educational reaserch, methodology and measurement. Ed. Keeves, J. P.). Oxford: Pergamon Pres. Wolf, R. M. (1988). Questionnaires (In educational reaserch,methodology and measurement. Ed. Keeves, J. P.). Oxford: Pergamon
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr