Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202025072015Bilgısayarlı İstatistik UygulamalarıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin sonunda öğrenciler, bilimsel bir araştırma için toplanan verileri bilgisayarda işleyebilecek, doğru analiz tekniğine karar vererek, analiz edebilecek ve sonuçlarını yorumlayabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr.Hakan Atılgan, Assist. Prof. Dr. Tuncay Öğretmen
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Giriş niteliğinde bir istatistik dersi ve ölçme dersi almış olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* İstatistiğin yaşam ve bilimde yeri ve önemi. * İstatistiğin temel kavramları* Veri ve veri türleri * Bilimsel araştırmalarda istatistiğin önemi, veri toplama ve analiz etme.* Yaygın kullanılan istatistik paket programları ve temel komutları * SPSS veri giriş sayfasının tanınması ve temel işlemlerin yapılması * Betimsel istatistikler ve anlam çıkartıcı istatistiklerin uygulanması, yorumlanması ve raporlaştırılması * Korelasyonel analizlerin yapılması yorumlanması ve sonuçlarının yorumlanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akhun, İ. (1988). Temel istatistiksel kavramlar H.Ü. Basılmış Ders Notları (3. Baskı). Ankara.. Blalock, M., H. (1972). Social statistics (2nd Ed). New York: McGraw-Hill Book Co. Baykul, Y. (1999). İstatistik metodlar ve uygulamalar (3.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veriri analizi el kitabı, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: PegemA yayıncılık. Grimm, L., G. (1993). Statistical application for the behavioral sciences. New York: John Wiley and Sons Inc. Mann, P., S. (1992). Introductory statistics. New York: John Wiley and Sons Inc. Pallat, J. (2001). SPSS Survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (Version 10). Buckingham: Open University Pres. Raynald Levesque and SPSS Inc.(2007). Programming and Data Management for SPSS® Statistics 17.0 A Guide for SPSS Statistics and SAS® Users. Chicago: SPSS Inc. Smith, G., M. (1962). A simplified guide to statistics for psychologhy and education. New York: Holt, Rinehart and Education Inc. Vadum, C., A. ve Rankin, O., N. (1998). Psychological research. New York: McGraw-Hill Book Co.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr