Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202065522015Okul Psikolojik Danışmanlığı Yaklaşım ve ModelleriSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı okullardaki PDR hizmetlerinin nasıl yürütüldüğü, örgütlendiği ve yönetildiği ile ilgili modelleri tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Okullardaki PDR hizmetlerinin örgütlenmesi ve yürütülmesiyle ilgili ABD’deki modeller ASCA ulusal modelin temel alındığı zorunlu uygulamalar Okul psikolojik danışmanlığında yıllık program geliştirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erkan, S. (2000). Örnek grup rehberliği etkinlikleri. Genişl. 4. baskı, Ankara : PeGem A Yayıncılık. Erkan, S. (2001). Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının hazırlanması. Ankara: Nobel Yayınevi. Gibson, R. L. (1983). Development and management of counseling programs and guidance Services. New York, N.Y. : Macmillan Pub. Co. Kuzgun, Y. (Ed.) (1999). İlköğretimde Rehberlik. Nobel Yayınları, Ankara. Külahoğlu, Ş. (2001). Okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik programlarının geliştirilmesi. Ankara: Pegem Yayınevi. Milli Eğitim Bakanlığı (2007). İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberlik programı. Ankara: Develt kitapları Müdürlüğü Muro, J. J. (1995). Guidance and counseling in the elementary and middle schools : a practical Approach. Wis. : WCB Brown & Benchmark. Nazlı, s. (2003). Kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programları. Ankara: Anı Yayınevi. Özgüven, İ.E.(1999).Çağdaş Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma.PDREM Yayınları, Ankara. Shaw, M. C. (1973). School guidance : objectives, functions, evaluation, and chang. Boston : Houghton Mifflin Co., c1973. Yeşilyaprak, B. (2000). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Nobel Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr