Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9401026132019Grupla Psikolojik Danışma İlke ve TeknikleriSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilere grupla psikolojik danışma alanında uygulamaya dönük temel bilgilerin sağlanmasının yanında; öğrencilerin grupla psikolojik danışma sürecini ve grupla psikolojik danışmaya ilişkin konuları kavramalarını amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.ZEYNEP CİHANGİR ÇANKAYA
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Genel bir bakış I (Grupla psikolojik danışmaya giriş/grup lideri). Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Genel bir bakış II (Grup sürecinin ilk aşamaları). Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Genel bir bakış III Grup sürecinin ileri aşamaları. Grupla psikolojik danışmada tekniklerin kullanımı/grup tekniklerini kullanma sürecinde etik ilkeler. Grubun kurulma aşamasındaki teknikler. Grubun başlangıç aşamasındaki teknikler. Grubun geçiş aşamasındaki teknikler (Geçiş Aşamasının Özellikleri, Savunmacı Davranışlarla ve Güç Danışanlarla Baş Etme). Grubun geçiş aşamasındaki teknikler (Çatışmalarla Baş Etme, Ortak Korku ve Direnci Keşfetme, Lidere Meydan Okumalarla Çalışma). Grubun eylem aşamasındaki teknikler (Eylem Aşamasının Özellikleri, Ortaya Çıkan Temalarla ve Yoğun Duygularla Çalışma). Grubun eylem aşamasındaki teknikler (Rüyalarla, Yansıtmalarla ve Farkındalıkla İlgili Diğer Problemlerle Çalışma). Grubun sonlandırma aşamasındaki teknikler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Corey, G., Corey, M. S., Callanan, P., & Russell, J. M. (2004). Group techniques. (3rd Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. (Ders Kitabı) Corey, G. (2008). Theory and practice of group counseling. (7th Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. (Ders Kitabı) Berg, Robert. C., Landreth, G. L., & Fall, K. A. (2006). Group counseling: concepts and procedures. Philadelphia, PA : Accelerated Development. Capuzzi, D., Gross, D. R., & Stauffer, M. D. (2006). Introduction to group work. (4th. Ed.). Love Publishing Company: Denver, Colorado. Carroll, M. R. (2008). Grupla psikolojik danışmanın öğeleri. Kavramlar, ilkeler ve uygulamalar. Çev. Süleyman Doğan, Ilgın Başaran, Mine Aladağ, Barış Yaka. Ankara: Pegem A Akademi. Carroll, M. R., Bates, M., Johnson, C. (2004). Group leadership. Strategies for group counseling leaders. (4th Ed.). Love Publishing Company: Denver, Colorado. Corey, M. S. & Corey, G. (2006). Groups: process and practice. (7th Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. Jacobs, E. E., Masson, R. L., & Harvill, R. L. (2006). Group counseling: strategies and skills. Pacific Grove: Brooks/Cole-Thomson Learning. http://www.asgw.org/index.asp http://www.asgw.org/PDF/training_standards.pdf http://www.asgw.org/PDF/Principles_for_Diversity.pdf
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr